Nazywam się Dorota Białek.

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam z wyróżnieniem 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (dyplom psychologa) oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (dyplom psychoterapeuty).

 

Z ludźmi jest tak jak z zegarkami! Najważniejsze jest to, co mają w środku.  Jan Brzechwa

Pracuję w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym, choć korzystam też z dorobku innych szkół psychoterapii (Gestalt, poznawczo – behawioralnej, psychodynamicznej).

Spotykam się terapeutycznie z młodzieżą i dorosłymi zarówno w formie indywidualnej (terapia krótko i długoterminowa), jak i grupowej.

Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia, treningi umiejętności psychospołecznych.

Wierzę w terapeutyczne oddziaływanie dobrej relacji, pracę w atmosferze zaufania, w bezpiecznych warunkach.

Oferuję szacunek dla Państwa widzenia świata, dyskrecję i zaangażowanie poparte rzetelną wiedzą (kilkanaście lat doświadczenia zawodowego).

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego psychologa.

Staram się stale rozwijać warsztat terapeutyczny uczestnicząc w szkoleniach i superwizji.

 

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii?

Do kontaktu zapraszam osoby, które:

- doświadczają cierpienia, samotności, czują się niezrozumiane przez otoczenie, mają kłopoty                          W relacjach,

- czują, że są „nie takie”, jakie chciałyby być, mają zaniżoną samoocenę,

- doświadczają trudnych emocji w sytuacjach, z którymi sobie nie radzą - czują się bezradne, winne, zawstydzone, smutne, często się złoszczą i ranią bliskich,

- nie mogą sobie poradzić z wydarzeniami z przeszłości, które cały czas bolą i nie pozwalają o sobie zapomnieć,

- cierpią z powodu depresji, nerwicy, lęków lub podejrzewają, że mogą je mieć,

- przeżywają kryzys np. z powodu utraty kogoś bliskiego, rozstania, rozwodu, żałoby,

- nie wiedzą czego chcą i jakie są naprawdę, bez zakładania masek, bo „muszę, powinnam, tak wypada, tak robiłem zawsze”,

- uważają, że ich życie niby jest w porządku, ale…

- czują potrzebę zwiększenia wglądu w siebie, pracy nad własnym rozwojem

 Jeżeli uważacie Państwo, że nadszedł właściwy moment by poprzez terapię zmienić swoje życie zapraszam do kontaktu.

Każdy po­inien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotnyErnest Hemingway

 

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia daje możliwość przyglądania się sobie, poznawania swoich zasobów, mocnych stron, ale też i ograniczeń, które stoją na drodze do bycia sobą w pełni. Rolą terapeuty jest stworzenie osobie poszukującej pomocy warunków do ujawnienia potrzeb, rozwiązania wewnętrznych konfliktów, wykorzystania potencjałów, czyli do zmian w stronę zdrowego, pełnego życia. Proces terapii można porównać do oświetlania zaciemnionego pokoju. Im więcej o sobie wiemy, tym staje się jaśniej, a my możemy być pełniej sobą.